การตั้งค่า Mac Filter บน ZTE F688

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ Browser แล้วกด Enter
  • Username = admin
  • Password = กรอกตามรูปในช่อง Default Router Password (ZTE แต่ละตัวไม่เหมือนกัน)
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ที่หน้า Status ไปที่ Local Network
 3. ไปที่ WLAN
 4. ไปที่ WLAN Advanced
 5. ตั้งค่า ดังนี้
  • เลือก SSID ที่ต้องการตั้งค่า
  • SSID1 คือ คลื่น 2.4 GHz
  • SSID5 คือ คลื่น 5 GHz
  • เลือก Mode ตามต้องการ
  • No Filter คือ ไม่มีการตั้ง Filter
  • Black List คือ ไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  • White List คือ อนุญาตให้ใช้งาน
  • กด Apply
 6. เลือก Access Control-Rule Configuration
 7. ตั้งค่า ดังนี้
  • Name : ตั้งชื่อการตั้งค่าตามต้องการ
  • SSID : เลือก SSID ที่ต้องการตั้งค่า
  • MAC Address  : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการจะอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ใช้งาน
  • กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F688 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ ZTE F688 การตั้งค่า Block Website บน ZTE F688 วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ZTE F688