การตั้งค่า LAN บน HUAWEI HG8247W5

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
 2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก เลือก Advanced configuration
 3. เลือก LAN Configuration จากนั้นทำการตั้งค่าหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 4. LAN Host Configuration
  • Primary IP Address : ตั้งค่า IP Address ของ Router
  • Primary Address Subnet Mask : ตั้งค่า Subnet Mask ของ Router
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด Apply
 5. DHCP Server Configuration
  • Enable Primary DHCP Server : ตั้งค่า DHCP Server ถ้าต้องการปิด ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  • Start IP Address : ตั้งค่า IP Address เริ่มต้นที่จะให้ Router จ่ายให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (ต้องตั้งเป็นเลข IP Address ที่เป็นวงเดียวกับ IP Address ของ Router)
  • End IP Address : ตั้งค่า IP Address สุดท้ายที่จะให้ Router จ่ายให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  • Lease Time : ระยะเวลาที่จะให้ Router ทำการเคลียร์ IP Address ที่ Router เคยจ่ายให้อุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่อเพื่อที่จะมี IP Address ว่างที่จะจ่ายให้เครื่องอื่นที่จะมาเชื่อมต่อ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไข HUAWEI HG8247W5 ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8247W5 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HUAWEI HG8247W5 การตั้งค่า Mac Filter บน HUAWEI HG8247W5 วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง HUAWEI HG8247W5