การตั้งค่าปิดสัญญาณ Wi-Fi ตามเวลาที่กำหนดของ HUAWEI HG8247W5

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
 2. ไปที่ Advanced Configuration
 3. เลือก Automatic Wi-Fi Shutdown
 4. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • คลิกทำเครื่องหมายถูก ที่ Enable Automatic Wi-Fi Shutdown
  • เลือกเวลาที่จะเริ่มให้ปิดที่ Start และ เลือกเวลาที่จะให้สิ้นสุดให้ปิดสัญญาณที่ End
  • เลือกวันที่ต้องการให้ปิด
  • กด Apply

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไข HUAWEI HG8247W5 ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8247W5 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HUAWEI HG8247W5 การตั้งค่า Mac Filter บน HUAWEI HG8247W5 วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง HUAWEI HG8247W5