วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง HUAWEI HG8247W5

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
  2. หน้า Status ไปที่ System Info
  3. เลือก WLAN Information > เลือกความถี่ที่ต้องการตรวจสอบ > เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง
  4. ที่ตาราง Neighbor AP Information กดปุ่ม Query
  5. จากนั้นในตารางจะแสดง List ของสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไข HUAWEI HG8247W5 ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า HUAWEI HG8247W5 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HUAWEI HG8247W5 การตั้งค่า Mac Filter บน HUAWEI HG8247W5 การตั้งค่าปิดสัญญาณ Wi-Fi ตามเวลาที่กำหนดของ HUAWEI HG8247W5