วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง HUAWEI HG8247W5

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User Name = admin / Password = ใส่ตามรูปในช่อง Default Password จากนั้นกด Log In
  2. หน้า Status ไปที่ System Info
  3. เลือก WLAN Information > เลือกความถี่ที่ต้องการตรวจสอบ > เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง
  4. ที่ตาราง Neighbor AP Information กดปุ่ม Query
  5. จากนั้นในตารางจะแสดง List ของสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก