VDO การใส่และถอดสายสัญญาณ Gigatex Modem รุ่น T3 ST 244F

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก