วิธีการแก้ปัญหา เมื่อใช้งานแล้วความเร็วอินเทอร์เน็ตช้าลง