การตั้งค่า LAN และ DHCP บน Alpha ASL-74322RT

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter, User = admin, Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง กด Login
 2. ​การตั้งค่า LAN เลือก Setup > เลือก Local Network ตั้งค่า ดังนี้
  • IP Address : ตั้งค่า IP Address ของ Router
  • Subnet Mask : ตั้งค่า Subnet Mask ของ Router
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Add/Apply เพื่อบันทึกค่า
 3. การตั้งค่า DHCP เลือก Advance > เลือก DHCP Server ตั้งค่า ดังนี้
  • DHCP Server Enable : เปิดฟังก์ชั่น DHCP (ค่ามาตรฐาน = เครื่องหมายถูก)
  • IP Range : ช่วงของ IP Address ที่ให้ Router แจกให้กับเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ามา (ค่ามาตรฐาน = 192.168.1.33 - 192.168.1.64)
  • Subnet Mask : ตั้งค่า Subnet Mask ของ Router
  • DNS Server : ตั้งค่า DNS Server ของ Router (ค่ามาตรฐาน = 192.168.1.1)
  • IP Router : ตั้งค่า IP Address ของ Router
  • DHCP Lease Time : การตั้งค่าเวลาที่จะให้ Router Reset IP Address และ ทำการจ่าย IP Address ให้ใหม่ หน่วยเป็นนาที (ค่ามาตรฐาน = 1440 นาที หรือเท่ากับ 1 วัน)
  • ตั้งค่าเรียบร้อยกดปุ่ม Add/Apply เพื่อบันทึกค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก