วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า Cisco EPC3825 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด แล้วพบปัญหา

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของ Watashi)
  พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVRที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น192.168.1.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ
  ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่ม เข้าระบบ
  กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR 
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP : ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย >การเชื่อมต่อ : ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

เข้าเว็บ True DDNS เพื่อทำการตั้งค่า

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter, Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนู การจัดการบริการ
  • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP PortDVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข

นำเลข Port ที่ได้จาก True DDNS ไปใส่แทนที่เลข Port เดิมของ DVR เสร็จแล้วกด บันทึก

ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 > Username = admin > Password = password > จากนั้นกดปุ่ม Log In 
 2. ไปที่ Applications & Gaming > Port Range Forwarding > ตั้งค่า 2 ชุดตามตัวอย่างของ DVR ดังนี้
  • TCP Port
   • External : Start Port/End Port : ใส่ 11000
   • Internal : IP Address : ใส่ 192.168.1.108
   • Internal : Start Port/End Port : ใส่ 11000
   • Protocol : ใส่ TCP หรือ UDP ตามที่ใช้งาน , ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก Both
   • Enable : ให้ทำเครื่องหมายถูก
  • HTTP Port​
   • External : Start Port/End Port : ใส่ 11001
   • Internal : IP Address : ใส่ 192.168.1.108
   • Internal : Start Port/End Port : ใส่ 11001
   • Protocol : ใส่ TCP หรือ UDP ตามที่ใช้งาน , ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก Both
   • Enable : ให้ทำเครื่องหมายถูก
   • เสร็จแล้วกดปุ่ม Save Settings

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 • ไปที่ Setup > DDNS > DDNS Service เลือก Disable > จากนั้นกดปุ่ม Save Settings 

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 • ไปที่ ตั้งค่า > DDNS > เอาเครื่องหมายถูกออก > กดปุ่ม บันทึก

ทดสอบผลการใช้งาน ผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก True DDNS > ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย :เลข Port จาก True DDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001 > ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก