วิธีตั้งค่า การใช้งาน เราเตอร์ True Gigatex Fiber : ZTE_F688

ข้อมูลเราเตอร์เบื้องต้น

 

 • 4 x Gigabit LAN Ports​
 • รองรับการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ทั้ง 2.4GHz และ 5GHz​
 • รองรับ Wi-Fi5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

 

 

วิธีตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้น

การเข้าหน้าตั้งค่า เราเตอร์

 1. เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือต่อสาย Lan กับเราเตอร์ True Gigatex Fiber 
 2. เปิดบราวเซอร์เพื่อเข้าเว็บไซต์ แนะนำ Chrome, Safari หรือ Firefox (icon)
 3. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่แถบ URL แล้วกด Enter เพื่อเข้าสู่หน้า Login
 4. ในช่อง Username กรอกคำว่า admin
 5. ในช่อง Password กรอกรหัส 8 ตัว ที่ได้จาก Default Password ด้านล่าง จากนั้น กด Login

 

การเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi 2.4GHz

 

 1. เลือกเมนู Local Network ที่แถบเมนูด้านบนสีดำ
 2. เลือกเมนู WLAN ที่แถบเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกเมนู WLAN Basic ทีแถบแรก
 4. เลือกหัวข้อ SSID1 (2.4GHz)
 5. เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ที่ช่อง SSID Name
 6. เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ช่อง WPA Passphrase แล้วกด Apply

 

 

การเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi 5GHz

 

 1. เลือกเมนู Local Network ที่แถบเมนูด้านบนสีดำ
 2. เลือกเมนู WLAN ที่แถบเมนูด้านซ้าย
 3. เลือกเมนู WLAN Basic ทีแถบแรก
 4. เลือกหัวข้อ SSID5 (5GHz)
 5. เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ที่ช่อง SSID Name
 6. เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ช่อง WPA Passphrase แล้วกด Apply

 

 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อเข้าหน้าตั้งค่าเราเตอร์

 

 1. เลือกเมนู Management & Diagnosis ที่แถบเมนูด้านบนสีดำ
 2. เลือกเมนู Account Management ที่แถบเมนูด้านซ้าย
 3. ในช่อง Old Password กรอกรหัสผ่านเดิม จาก Default Password
 4. ในช่อง New Password กรอกรหัสผ่านใหม่ 8 ตัว
 5. ในช่อง Confirmed Password กรอกรหัสผ่านใหม่ 8 ตัว อีกครั้ง แล้วกด Apply

 

วิธีตั้งค่าการใช้งานอื่นๆ

 • ดูรายละเอียดข้อมูลตัวเครื่องเราเตอร์     คลิก
 • วิธีตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์     คลิก
 • วิธีตั้งค่า Forward Port     คลิก
 • วิธีตั้งค่า LAN     คลิก
 • วิธีตั้งค่า DDNS     คลิก
 • วิธีตั้งค่า Wi-Fi     คลิก
 • วิธีตั้งค่าเราเตอร์ เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด     คลิก


วิธีแก้ปัญหาอินเทอเน็ตเบื้องต้น

 • VDO วิธีแก้ปัญหาสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน คลิก
 • VDO วิธีการเลือกช่องสัญญาณ WiFi ให้เหมาะสมกับการใช้งาน คลิก
 • VDO 3 วิธีแก้ปัญหา หากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต คลิก
 • VDO แจ้งปัญหาเน็ตบ้านพร้อมติดตามบริการได้ด้วยตัวคุณเอง คลิก
 • วิธีทำให้เราเตอร์กระจายสัญญาณ WiFi ได้ครอบคลุมอย่างเต็มประสิทธิภาพ คลิก
 • วิธีการกระจายสัญญาณ WiFi และอุปกรณ์เสริมช่วยกระจายสัญญาณ WiFi ให้ครอบคลุมทั่วบ้าน คลิก

หากต้องการ ตรวจสอบสัญญาณเน็ตบ้าน หรือ นัดหมายช่างให้เข้ามาตรวจสอบที่บ้าน สามารถเลือกวัน และเวลาที่สะดวกได้เอง ผ่านแอปพลิเคชัน ทรู ไอเซอร์วิส (True iService) ได้เลย คลิก

Was this helpful?

Very bad Very Good