ขั้นตอนการคืนอุปกรณ์ กรณีนำส่งคืนภายหลังยกเลิกบริการ ที่ทรูช็อป

ขั้นตอนการคืนอุปกรณ์เมื่อยกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ ลูกค้าจะต้องนำอุปกรณ์มาคืนที่ทรูช็อป โดยมีขั้นตอนดังนี้
 

1. ลูกค้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องนำส่งคืน (อุปกรณ์ที่ได้รับในวันติดตั้ง)

2. เตรียมเอกสาร

  • สำหรับชาวไทย : บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ 
  • สำหรับชาวต่างชาติ : หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ 

3. ติดต่อทรูช็อปแจ้งคืนอุปกรณ์ ตรวจสอบสาขาทรูช็อปเพื่อคืนอุปกรณ์ > คลิกที่นี่

4. ชำระค่าบริการคงค้าง และ/หรือ ชำระค่าปรับอุปกรณ์​ กรณีอุปกรณ์ชำรุด, เสียหาย,​ คืนไม่ครบ 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก