การติดตั้ง Aircard 4G MAX SURF 100Mbps กับ Windows 7

  1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ที่ Computer
  2. ตรวจสอบที่มุมขวาล่างจะขึ้นสถานะ การติดตั้งอุปกรณ์ รอให้ขึ้นสถานะ Successfully
  3. คลิกที่สัญลักษณ์ บริเวณมุมขวาล่างจะพบว่า มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งาน
  4. เลือกที่ CD Drive > Max Surf 100Mbps > AutoRun
  5. เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะทำการติดตั้งและสร้าง ShortCuts ไว้ที่หน้า Desktop
  6. หากใส่ SIM Card ที่มี Package โปรแกรมจะเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน Internet ได้ทันที
  7. หากเข้าไปตรวจสอบที่ Network and Internet > Network Connection จะพบ Local Area Connection เพิ่มขึ้นมา (เป็นการสร้างการเชื่อมต่อจาก Aircard)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

แกะกล่อง Aircard 4G MAX SURF 100Mbps แถบเมนูใน Aircard 4G MAX SURF 100Mbps การติดตั้ง Aircard 4G MAX SURF 100Mbps กับ Macintosh