การติดตั้ง Aircard 4G MAX SURF 100Mbps กับ Windows 7

  1. เสียบอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ที่ Computer
  2. ตรวจสอบที่มุมขวาล่างจะขึ้นสถานะ การติดตั้งอุปกรณ์ รอให้ขึ้นสถานะ Successfully
  3. คลิกที่สัญลักษณ์ บริเวณมุมขวาล่างจะพบว่า มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งาน
  4. เลือกที่ CD Drive > Max Surf 100Mbps > AutoRun
  5. เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะทำการติดตั้งและสร้าง ShortCuts ไว้ที่หน้า Desktop
  6. หากใส่ SIM Card ที่มี Package โปรแกรมจะเชื่อมต่อพร้อมใช้งาน Internet ได้ทันที
  7. หากเข้าไปตรวจสอบที่ Network and Internet > Network Connection จะพบ Local Area Connection เพิ่มขึ้นมา (เป็นการสร้างการเชื่อมต่อจาก Aircard)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก