ข้อแตกต่างระหว่าง 4G CAR WiFi รุ่น 5 Users และรุ่น 10 Users

 1. วัสดุชิ้นงาน
  • รุ่น 5 Users : ตัวเครื่องจะเป็นผิวด้าน
  • รุ่น 10 Users : ตัวเครื่องจะเป็นผิวมันวาว
 2. ตัวเครื่องด้านหน้า
  • รุ่น 5 Users : จะมีสัญลักษณ์ QR Code
  • รุ่น 10 Users : จะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi certified
 3. ตัวเครื่องด้านหลัง
  • รุ่น 5 Users : ตรงกลางจะไม่มี Logo แสดง (เนื่องจากทาง TRUE เป็นผู้สั่งผลิตเอง) ด้านล่างจะมีฉลากข้อมูลเครือข่ายแจ้งปกติ
  • รุ่น 10 Users : ตรงกลางจะมี Logo HUAWEI แสดง (เนื่องจาก HUAWEI เป็นผู้ผลิต) ด้านล่างจะมีฉลากข้อมูลเครือข่ายแจ้งปกติ
 4. ฝาหน้า (บริเวณช่องใส่ SIM Card)
  • รุ่น 5 Users : มีช่อง Micro USB สำหรับใช้ไฟปกติ (นอกเหนือจากไฟที่จุดบุหรี่ในรถยนต์) และแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน USB ได้, ปุ่ม Reset จำเป็นจะต้องหาเข็มกดเข้าไป, ไม่มีฉลากข้อมูลเครือข่าย
  • รุ่น 10 Users : ปุ่ม Reset สามารถใช้นิ้วกดได้, มีฉลากข้อมูลเครือข่าย, ไม่มีช่อง Micro USB
 5. การ Config ค่าต่างๆ
  • รุ่น 5 Users : Config โดยเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากนั้นไปที่ Browser และพิมพ์ http://192.188.1.1 (User = admin / Password = password)
  • รุ่น 10 Users : ต้อง Config ผ่าน App Huawei HiLink เท่านั้น
 6. การใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟ
  • รุ่น 5 Users : ใช้ไฟเลี้ยงจากที่จุดบุหรีในรถยนต์  และใช้สาย USB เชื่อมต่อกับ Adaptor และเสียบกับปลั๊กไฟทั่วไปได้
  • รุ่น 10 Users : ใช้ไฟเลี้ยงจากที่จุดบุหรีในรถยนต์เท่านั้น (ไม่มีช่องเสียบ USB)
 7. การใช้งานทั่วไป
  • รุ่น 5 Users : ระหว่างเสียบใช้ไฟจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ สามารถใช้สาย Micro USB เสียบระหว่าง รุ่น 5 Users กับ Computer เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน USB ได้
  • รุ่น 10 Users : ไม่มีช่องเสียบสาย Micro USB จึงแชร์อินเตอร์เน็ตผ่านสาย USB ไม่ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)