การเชื่อมต่อใช้งานโดยปุ่ม WPS สำหรับ Shared WiFi 3 (ZTE MF65)

  1. เปิดอุปกรณ์ Shared WiFi III และใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi จะพบชื่อ Wi-Fi "Shared WiFi 3" ให้ทำการเชื่อมต่อ
  2. ใส่รหัสผ่าน หรือกดปุ่ม WPS ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที (สามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ)
  3. เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้อง หรือกดปุ่ม WPS เรียบร้อยแล้ว จะเห็นสถานะ Connected นั่นคือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
  4. สามารถตรวจสอบ IP ของอุปกรณ์ได้ดังนี้
    • คลิกขวาที่ Connection ที่ใช้งาน แล้วกด Status
    • คลิก Details
    • จะพบ IP address
  5. หากต้องการตั้งค่าส่วนอื่นๆ ให้เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 จากนั้นใส่รหัสผ่าน : admin

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ Shared WiFi 3 (ZTE MF65) การตั้งค่า APN สำหรับ Shared WiFi 3 (ZTE MF65) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Shared WiFi 3 (ZTE MF65) การแชร์ไฟล์จาก microSD Card สำหรับ Shared WiFi 3 (ZTE MF65)