การแชร์ไฟล์จาก microSD Card สำหรับ Shared WiFi 3 (ZTE MF65)

 1. ขณะเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากอุปกรณ์ เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 ที่ช่อง Address Bar
 2. ใส่รหัส admin จากนั้นกด Login
 3. กรณีใช้สาย USB สามารถเชื่อมต่อกับ SD Card ได้
 4. กรณีใช้ Wi-Fi ให้เลือกแถบเมนู SD Card > SD Card Settings > HTTP SHARE จากนั้นกด Apply
 5. หลังจากเลือก HTTP SHARE แล้วจะพบหน้าจอ HTTP Share ขึ้นมามีรายละเอียดดังนี้
  • สามารถ Browse ไฟล์จาก SD Card ได้ทันที
  • สามารถ Upload ไฟล์จากเครื่องไปยัง SD Card ได้
  • สามารถแชร์ไฟล์จาก SD Card ได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์ข้อมูลทั้ง SD Card หรือแชร์เฉพาะบางไฟล์ใน SD Card ได้
 6. กรณีที่เครื่องอื่นเชื่อมต่อเข้ามายัง Shared WiFi III จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ได้
 7. กรณีที่เครื่อง Computer ใช้งานเครื่องที่ 2 แล้วเข้าหน้า Config, ใส่รหัส admin จะส่งผลให้เครื่องแรกที่เชื่อมต่อ Session หลุดออก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก