การตรวจสอบสถานะและการบล็อกอุปกรณ์ บน Truemove Wireless Configure

การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ (Status)

 1. หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Truemove Wireless Configure Main Page ขึ้นมา
 2. แถบเมนูด้านบน เลือก Network Setting
 3. เมนู Connected Devices คือ ข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในขณะนั้น มีรายละเอียดดังนี้
  - Name = ชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งไว้บนเครื่องนั้นๆ (กรณีที่ไม่ได้ตั้งชื่อ หรือตรวจสอบไม่ได้ จะปรากฏเป็น Wi-Fi Mac Address แทน)
  - Status = สถานะการเชื่อมต่อ : เขียว = เชื่อมต่อปกติ / ไม่มีชื่อ = ไม่มีการเชื่อมต่อ
  - IP Address = หมายเลขที่อยู่ IP ที่เครื่องนั้นได้รับ
  - MAC Address = ที่อยู่ MAC หรือ ที่อยู่ Wi-Fi (Wi-Fi Address) ของอุปกรณ์นั้นๆ
  - Connection = รูปแบบการเชื่อมต่อ : WLAN = ผ่าน Wi-Fi / USB = ผ่านสาย USB
  - Connected time = ระยะเวลาการเชื่อมต่อ โดยนับตั้งแต่การเชื่อมต่อเฉพาะครั้งปัจจุบัน
 4. เมนู Device Traffic คือ ข้อมูลประวัติการเชื่อมต่อโดยอุปกรณ์ต่างๆ ที่เคยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ทั้งหมดนับตั้งแต่เปิดใช้งานมา มีรายละเอียดดังนี้
  - Name = ชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งไว้บนเครื่องนั้น ๆ (กรณีที่ไม่ได้ตั้งชื่อ หรือตรวจสอบไม่ได้ จะปรากฏเป็น Wi-Fi Mac Address แทน)
  - MAC Address = ที่อยู่ MAC หรือ ที่อยู่ Wi-Fi (Wi-Fi Address) ของอุปกรณ์นั้นๆ
  - Total Connected time = ระยะเวลาการเชื่อมต่อ โดยนับตั้งแต่การเชื่อมต่อเฉพาะครั้งปัจจุบัน
  - Device Status = สถานะการเชื่อมต่อ : Connected (เชื่อมต่ออยู่) / Disconnected (ไม่มีการเชื่อมต่อ)
  - Action = กำหนดเงื่อนไขคำสั่งใช้งาน : Block (กีดกันการใช้งาน) / Stop (ล้างข้อมูลระยะเวลาการเชื่อมต่อ)

การบล็อกอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ (Block)

 1. ที่เมนู Device Traffic เลือกชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการบล็อก จากนั้นกดปุ่ม Block (ด้านขวามือ)
 2. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล รอสักครู่
 3. เมื่อดำเนินการแล้ว คำว่า Block จะเปลี่ยนเป็น Unblock แทน ถ้าต้องการยกเลิกการบล็อก ให้กดปุ่ม Unblock เพื่อยกเลิกการบล็อก

การล้างข้อมูลระยะเวลาการเชื่อมต่อ (Stop)

 1. กรณีที่อุปกรณ์นั้นๆ มีการเชื่อมต่อกับ 4G Pocket WiFi หรือ 4G CAR WiFi รุ่น 5 Users อยู่ จะมีปุ่ม Stop ปรากฏขึ้นมา ถ้าต้องการล้างข้อมูลระยะเวลาการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่ม Stop
 2. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล (รอสักครู่)
 3. ข้อมูลระยะเวลาการเชื่อมต่อจะถูกล้าง โดยเริ่มนับ 0 ใหม่อีกครั้ง
 4. เมื่อกดปุ่ม Reset Data Traffic (มุมบนขวามือ)
 5. ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล (รอสักครู่)
 6. จากนั้นข้อมูลจะแสดงเหมือนเดิม *เมนูนี้เมื่อกดแล้วจะไม่ส่งผลใดๆ กับการเชื่อมต่อ*

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก