การดูคู่มือผู้ใช้งานของ Apple Watch โดย iPhone

 1. ที่เครื่อง iPhone เลือกแอพ Watch
 2. จะเข้าหน้าจอ Apple Watch ของฉัน (My Watch) เลือก ทั่วไป (General)
 3. เลือก เกี่ยวกับ (About)
 4. จะแสดงข้อมูลต่างๆ ของ Apple Watch
 5. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด แตะ ดูคู่มือผู้ใช้ Apple Watch (View the Apple Watch User Guide) *จำเป็นจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการใช้งาน*
 6. ตัวเครื่อง iPhone จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต แล้วเปิดหน้าจอ คู่มือการใช้งาน ขึ้นมา *ภาษาของคู่มือ อ้างอิงตามภาษาของตัวเครื่อง iPhone*
 7. ถ้าต้องการไปหน้าสารบัญ แตะรูปสารบัญที่เป็นเส้น 3 เส้นแนวนอน ที่มุมบนซ้ายมือของหน้าจอ
 8. จะมาที่หน้าจอหลักของ คู่มือผู้ใช้ (User Guide) โดยหน้าจอแรกที่พบ จะเป็นส่วนขยายของหัวข้อ เริ่มต้นใช้งาน (Get Started) ให้แตะที่รูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือของหัวข้อ
 9. จากนั้นคำสั่งเมนูจะถูกย่อให้เหลือเฉพาะหัวข้อหลัก
 10. ถ้าต้องการขยายหัวข้อ ให้แตะหัวข้อที่ต้องการ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน (Basic)
 11. จากนั้น หัวย่อย่อยต่างๆ ของข้อมูลพื้นฐาน จะแสดงออกมา จากนั้นเลือกหัวข้อย่อยที่ต้องการดู ในตัวอย่าง แตะ แอพที่มีมาให้ (Included apps)
 12. จะพบข้อมูลต่างๆ ของแอพที่มีมาให้ (Included apss) ขึ้นมา
 13. ถ้าใช้งานเสร็จแล้ว ต้องการออกจากคู่มือการใช้งาน แตะ เสร็จสิ้น (Done) มุมบนขวามือ
 14. จะกลับมายังหน้าจอ เกี่ยวกับ (General) ในแอพ Watch ตามเดิม

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การจัดการแอพบน Apple Watch โดย iPhone การเปลี่ยนภาษาตัวเครื่องของ Apple Watch โดย iPhone การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ Apple Watch การตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของ Apple Watch โดย iPhone การติดตั้งแอพบน Apple Watch