การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เพิ่มเติม...[More…]
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile networks]
  4. กรณีต้องการใช้งาน 2G หรือประหยัดพลังงานให้เลือก ใช้เฉพาะเครือข่าย 2G [User only 2G networks]
  5. เลือก โหมดเครือข่าย [Network mode]
  6. เลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการ (4G/2G & 3G & 4G auto/2G & 3G auto/2G)
  7. กรณีเลือกเป็น 4G และพื้นที่ให้บริการรองรับ จะพบสัญลักษณ์ 4G ขึ้นที่ด้านบน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก