การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เพิ่มเติม...[More…]
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile networks]
  4. กรณีต้องการใช้งาน 2G หรือประหยัดพลังงานให้เลือก ใช้เฉพาะเครือข่าย 2G [User only 2G networks]
  5. เลือก โหมดเครือข่าย [Network mode]
  6. เลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการ (4G/2G & 3G & 4G auto/2G & 3G auto/2G)
  7. กรณีเลือกเป็น 4G และพื้นที่ให้บริการรองรับ จะพบสัญลักษณ์ 4G ขึ้นที่ด้านบน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G การเปิด - ปิด Data สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ สำหรับ TRUE BEYOND 4G