การตั้งค่า App Huawei HiLink สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เปิด Wi-Fi [Wi-Fi] โดยแตะปุ่มสีขาว --> ให้เป็นสีเขียว
 3. รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ และแสดงรายชื่อเครือข่ายขึ้นมา
 4. จะปรากฏชื่อ true_CarWiFi_XXXX (สังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่อุปกรณ์ว่า SSID ชื่ออะไร) และเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นี้
 5. กรอก รหัสผ่าน [Password] จากนั้นแตะ เข้าร่วม [Join]
 6. ระบบจะทำการเชื่อมต่อ และปรากฏสัญลักษณ์วงกลมหมุนด้านซ้ายมือของชื่อเครือข่าย
 7. ระบบจะเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จโดยจะปรากฏเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อเครือข่าย พร้อมมีรูปใบพัดแสดงมุมบนซ้ายมือ
 8. กลับมาหน้าจอปกติ แล้วเข้า App Huawei HiLink
 9. จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ App โดยสถานะจะเป็น Device disconnected คือยังไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
 10. ถ้ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ 4G CAR WiFi แล้ว เมื่อเข้า App ให้รอประมาณ 5 – 15 วินาที แล้วระบบจะทำการเชื่อมต่อกัน โดยเมื่อเชื่อมต่อแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ระดับสัญญาณ พร้อมแจ้งเครือข่าย และระบบเครือข่ายที่จับอยู่
 11. จากนั้นแตะที่สัญลักษณ์ฟันเฟือง มุมบนขวามือ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
 12. สังเกตหัวข้อ Account จะแสดง Not Logg… หมายถึง ยังไม่ได้ Login เข้า 4G CAR WiFi ให้แตะที่ Account
 13. จะปรากฏหน้าจอใส่รหัสผ่าน [Password] โดยใส่คำว่า password (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)
 14. จากนั้น แตะ Log In
 15. จะกลับมายังหน้าการตั้งค่า [Settings] อีกครั้ง สังเกตหัวข้อ Account จะไม่มีคำว่า Not Logg… แล้ว สามารถตั้งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)