การตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวามือ
 3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า] เลือก Device [อุปกรณ์]
 4. เลือก Device Information [ข้อมูลอุปกรณ์]
 5. จะปรากฏข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ ดังนี้
  • Device Model
  • IMEI
  • IMSI
  • My number
  • Hardware version
  • Firmware version
  • WAN IP Address

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก