การตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวามือ
 3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า] เลือก Device [อุปกรณ์]
 4. เลือก Device Information [ข้อมูลอุปกรณ์]
 5. จะปรากฏข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ ดังนี้
  • Device Model
  • IMEI
  • IMSI
  • My number
  • Hardware version
  • Firmware version
  • WAN IP Address

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)