การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

การเพิ่ม APN ใหม่ [Add New APN]

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวามือ
 3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า] เลือก Network [เครือข่าย]
 4. จะปรากฏหน้าจอ Network Settings [การตั้งค่าเครือข่าย] เลือก APN
 5. จะปรากฏหน้า APN management [การจัดการ APN] จะพบข้อมูล APN “True” ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานขึ้นมา ถ้าต้องการตรวจสอบให้ แตะ True
 6. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียด APN “True” ขึ้นมาแตะเครื่องหมายถูก ด้านบนขวามือ เพื่อตกลง และกลับมาหน้าจอ APN management อีกครั้ง
 7. จะกลับมาหน้าจอ APN management [การจัดการ APN] อีกครั้ง
 8. ถ้าต้องการเพิ่ม APN ใหม่ เลือก New [เพิ่ม] เครื่องหมายบวกด้านล่าง
 9. จะปรากฏหน้าจอ APN settings [การตั้งค่า APN] พร้อมปรากฏช่องสำหรับใส่ข้อมูลต่างๆ ขึ้นมา
 10. กรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  • Name [ชื่อ] = พิมพ์ชื่อตามต้องการ เช่น TrueMoveH Internet
  • APN = พิมพ์ internet (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • User name [ชื่อผู้ใช้] = true (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • Password [รหัสผ่าน] = true (ตัวพิมพ์เล็ก)
 11. จากนั้น แตะเครื่องหมายถูก (มุมบนขวามือ) เพื่อบันทึกข้อมูล
 12. จะปรากฏ TrueMoveH Internet โดยมีคำว่า default แจ้งว่าใช้งานกำกับไว้
 13. กรณีมีการสร้าง APN ไว้หลายตัว ถ้าต้องการใช้งานตัวไหน ให้แตะเข้าชื่อตัวนั้น แล้วแตะเครื่องหมายถูก (มมบนขวามือ) เพื่อเลือกใช้งาน แล้วจะปรากฏคำว่า default ด้านหลังชื่อ APN นั้นกำกับไว้

การลบ APN [Delete APN]

 1. ถ้าต้องการลบ APN ให้เลือก Delete [ลบ] เครื่องหมายถังขยะด้านล่าง
 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Delete [ลบ] และจะปรากฏเครื่องหมายลบหน้า APN ที่สามารถลบได้ แตะเครื่องหมายลบหน้า APN ที่ต้องการลบ
 3. จะปรากฏข้อความ Delete [ลบ] ขึ้นมา แตะคำว่า Delete เพื่อลบ APN
 4. จากนั้น APN นั้นจะหายไป เสร็จแล้วให้แตะเครื่องหมาย < มุมบนซ้ายมือ
 5. จะกลับมาหน้าจอ APN management [การจัดการ APN] อีกครั้ง โดยที่ APN ที่เพิ่งลบไปนั้นหายไปจากหน้าจอนี้แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า App Huawei HiLink สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)