การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เปิด Wi-Fi [Wi-Fi] โดยแตะปุ่มสีขาว --> ให้เป็นสีเขียว
 3. รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ และแสดงรายชื่อเครือข่ายขึ้นมา
 4. จะปรากฏชื่อ true_CarWiFi_XXXX (สังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่อุปกรณ์ว่า SSID ชื่ออะไร) และเชื่อมต่อสัญญาณนี้
 5. กรอกรหัสผ่าน [Password] จากนั้นแตะ เข้าร่วม [Join]
 6. ระบบจะทำการเชื่อมต่อเครือข่าย
 7. จะปรากฏหน้า Login Page แตะ Download *ปกติถ้าใช้งานได้ ระบบจะเชื่อมต่อทันที*
 8. จะปรากฏข้อความ ดาวโหลดล้มเหลว [Download Filed] หมายถึง เชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ *ถ้าเชื่อมต่อ Internet ได้ ระบบจะเปิด App Store แล้วค้นหา App Huawei HiLink มาให้*
 9. สังเกตมุมบนซ้ายมือ จะยังปรากฏสัญลักษณ์ Data ของเครือข่ายอยู่ เช่น 3G หรือ 4G เป็นต้น *ถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ สัญลักษณ์จะเป็นรูปใบพัด*
 10. ให้แตะคำว่า ยกเลิก [Cancel] มุมบนขวามือ
 11. จะปรากฏหน้าจอ เครือข่ายนี้ไม่ได้เชื่อมต่อ Internet ต้องการดำเนินการอย่างไร ให้เลือก ใช้งานโดยไม่มี Internet [Use Without Internet]
 12. จากนั้นระบบจะเชื่อมต่อเครือข่ายนี้ได้ โดยจะปรากฏเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อเครือข่าย พร้อมมีรูปใบพัดแสดงมุมบนซ้ายมือ
 13. กลับมาหน้าจอปกติ แล้วเข้า App Huawei HiLink
 14. จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ App โดยสถานะจะเป็น Device disconnected คือยังไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
 15. ถ้ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ 4G CAR WiFi แล้ว เมื่อเข้า App ให้รอประมาณ 5 – 15 วินาที แล้วระบบจะทำการเชื่อมต่อกัน โดยเมื่อเชื่อมต่อแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ระดับสัญญาณ พร้อมแจ้งเครือข่าย และระบบเครือข่ายที่จับอยู่
 16. จากนั้นแตะที่รูปฟันเฟือง มุมบนขวามือ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
 17. สังเกตหัวข้อ Account จะแสดง Not Logg… หมายถึง ยังไม่ได้ Login เข้า 4G CAR WiFi ให้แตะที่ Account
 18. จะปรากฏหน้าจอใส่รหัสผ่าน [Password] โดยใส่คำว่า password (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)
 19. จากนั้น แตะ Log In
 20. จะกลับมายังหน้าการตั้งค่า [Settings] อีกครั้ง สังเกตหัวข้อ Account จะไม่มีคำว่า Not Logg… แล้ว
 21. เลือก Network
 22. แตะเปิด Data roaming
 23. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน มีอัตราค่าบริการ Roaming ถ้าเปิดใช้งาน ให้แตะ OK
 24. เมื่อเปิด Data roaming แล้ว จะสามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

หมายเหตุ : การเปิด Data Roaming ให้ระวังกรณี เดินทางไปต่างประเทศ หรืออยู่ตามแนวชายแดน เพราะถ้าจับสัญญาณโทรศัพท์ของต่างประเทศ ระบบจะคิดอัตราค่าบริการ Internet ตามอัตรา ของเครือข่ายนั้นๆ แต่ถ้าเลือก ปิด Data Roaming ถึงแม้จะจับสัญญาณเครือข่ายของต่างประเทศ แต่ก็จะไม่สามารถใช้งาน Internet ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า App Huawei HiLink สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)