การ Update Location สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวามือ
 3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า] เลือก Network [เครือข่าย]
 4. จะปรากฏหน้าจอ Network Settings [การตั้งค่าเครือข่าย] เลือก Network carrier [ผู้ให้บริการเครือข่าย]
 5. การเลือกเครือข่ายด้วยต้นเอง หน้าจอ Network carrier [ผู้ให้บริการเครือข่าย] เลือก Network search [ค้นหาเครือข่าย]
 6. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ เลือก OK
 7. จะปรากฏข้อความ Searching for networks… Plea… [กำลังค้นหาสัญญาณ... โปรด...] รอการค้นหาสัญญาณสักครู่
 8. เมื่อค้นหาสำเร็จ จะพบรายชื่อสัญญาณต่างๆ ขึ้นมา
  • Available = เลือกได้
  • Forbidden = เลือกไม่ได้
 9. เลือกสัญญาณที่ไม่ใช่ของทรู เช่น AIS
 10. จะปรากฏข้อความ Registering with network… Pl… [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...] รอสักครู่
 11. จะปรากฏข้อความ Failed [ล้มเหลว]
 12. กลับมาเลือกสัญญาณของทรู เช่น Real Future (4G)
 13. จะปรากฏข้อความ Registering with network… Pl… [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...] รอสักครู่
 14. จะปรากฏข้อความ Success [สำเร็จ] สามารถเลือกใช้งานได้
 15. การเลือกเครือข่ายอัตโนมัติ หากต้องการเลือกจับเครือข่ายอัตโนมัติ ในหน้า Network carrier [ผู้ให้บริการเครือข่าย] เลือก Auto-select [เลือกอัตโนมัติ]
 16. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ เลือก OK
 17. จะปรากฏข้อความ Registering with network… Pl… [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...] รอสักครู่
 18. จะปรากฏข้อความ Success [สำเร็จ] ในช่อง Network carrier จะปรากฏเป็นชื่อเครือข่ายของ TrueMoveH ที่สามารถเลือกใช้งานได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)