การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

  1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
  2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวามือ
  3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า] เลือก Device [อุปกรณ์]
  4. เลือก Online Update [อัพเดทออนไลน์]
  5. ระบบจะทำการตรวจสอบ Firmware ผ่าน Internet *จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Internet แล้ว*
  6. เมื่อระบบตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลดังนี้
    • ถ้าไม่พบ Firmware ใหม่ จะแจ้ง This version is up-to-date.
    • ถ้าพบ Firmware ใหม่ จะทำการ Download แล้วติดตั้งให้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า App Huawei HiLink สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)