การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G PLUS

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต [Back up & Reset]
 3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น [Factory Reset]
 4. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ [Reset]
 5. เลือก ลบทุกอย่าง [Erase all] *ก่อนดำเนินการรีเซ็ต ให้สำรองข้อมูลไว้เสมอ*
 6. เครื่องจะถูกล้างข้อมูลทุกอย่าง ใช้เวลาสักครู่ หน้าจอจะดับและติดขึ้นใหม่ จะปรากฏหน้าให้เลือก ภาษา [Language] กด ถัดไป [Next]
 7. หน้าเลือก Wi-Fi หากยังไม่ต้องการเชื่อมต่อ กด ข้าม [Skip]
 8. หน้ายืนยันไม่ใช้งาน Wi-Fi กด ข้ามไปเลย [Skip]
 9. หน้ามี Google แล้วหรือไม่ เลือก ใช่ (มีบัญชี Google แล้ว) หรือ ไม่ (ยังไม่มีบัญชี Google)
 10. หน้า ลงชื่อเข้าใช้ กรอกบัญชี Gmail และรหัสผ่าน จากนั้นกด ถัดไป [Next] (กรณีมีบัญชี Google)
 11. หน้า ใช้ Google กด ข้ามไปก่อน [Skip]
 12. หน้า Google และตำแหน่ง กด ถัดไป [Next]
 13. หน้า โทรศัพท์นี้เป็นของ เป็นการใส่ข้อมูลเจ้าของโทรศัพท์ไว้ที่เครื่อง กด ถัดไป [Next]
 14. หน้า Google Services กด ถัดไป [Next]
 15. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย จะกลับสูหน้าจอหลักพร้อมงาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก