การ Update Location สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกแถบ ข้อมูลมือถือ (Mobile data)
  3. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
  4. รอค้นหาเครือข่าย
  5. เลือกสัญญาณจากเครือข่ายที่ต้องการ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN แบบอัตโนมัติ สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0