การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต (Backup & reset)
  3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
  4. กดปุ่ม รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset phone)
  5. กดปุ่ม ลบทุกอย่าง (Erase everything) หลังจากนั้นตัวเครื่องจะปิดและเปิดใหม่อัตโนมัติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN แบบอัตโนมัติ สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0