การตั้งค่าภาษา สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G

  1. กดปุ่ม เมนู และเลือก System Settings <ตั้งค่าระบบ>
  2. เลือก Language & input <ภาษาและการป้อนข้อมูล>
  3. เลือก Language <ภาษา>
  4. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การตรวจสอบ IMEI และ Wi-Fi MAC Address สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G