การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ สำหรับ True SMART 4G 5.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล [Language & input]
  3. เลือก ค่าเริ่มต้น [Default]
  4. เลือก ตั้งค่าวิธีการป้อนข้อมูล [Set up input methods]
  5. เลือก แป้นพิมพ์แอนดรอยด์ (AOSP) [Android Keyboard AOSP] ที่รูปขีด 3 ขีดขวามือ
  6. เลือก ภาษาสำหรับการป้อนข้อมูล [Active input methods]
  7. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งาน โดยทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม ในที่นี้เลือก ไทย [Thai]
  8. ทดสอบเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ จากแอพพลิเคชั่น ข้อความ [Messaging]
  9. เลือกสัญลักษณ์รูปโลก เพื่อเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์
  10. ระหว่างการพิมพ์ สามารถกดสัญลักษณ์รูปโลกเพื่อเปลี่ยนแป้นพิมพ์สลับไป-มาได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก