การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Super 4

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต [Backup & reset]
  4. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น [Factory data reset]
  5. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ [Reset phone]
  6. เลือก ลบทุกอย่าง [Erase everything]
  7. รอสักครู่ อุปกรณ์จะเข้าสู่กระบวนการรีเซ็ต อาจใช้เวลา 3 - 5 นาที แล้วกลับมาที่หน้าจอหลักอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การเข้า System Recovery Mode สำหรับ True Super 4 การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True Super 4 การ Update Location สำหรับ True Super 4 การเปิด - ปิด Data สำหรับ True Super 4