การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G 3.5 HYBRID

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต [Factory data reset]
  4. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น [Factory data reset]
  5. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ [Reset phone]
  6. กด ลบทุกอย่าง [Erase everything] เพื่อยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง
  7. ใช้เวลา 3-5 นาที ในการรีเซ็ต หลังจากนั้นเครื่องจะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นการใช้งานใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก