การเปิด - ปิด VoLTE หรือ 4G HD Voice สำหรับ True SMART 4G MAX Series

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เพิ่มเติม [More]
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]
  4. จากนั้นสังเกตหัวข้อ โหมด 4G LTE ที่ปรับปรุงแล้ว ปุ่มขวามือ จะเป็นสีเทา (ปิดอยู่) ให้แตะปุ่มนี้
  5. ปุ่มจะเป็นสีเขียว หมายถึง เปิดใช้งานบนตัวเครื่องแล้ว จากนั้นรอสักครู่ ให้ระบบสัญญาณปรับปรุงข้อมูล
  6. เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว ตรงกลางด้านบนหน้าจอ จะปรากฎสัญลักษณ์ VOLTE

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การย้ายแอพฯ จากเครื่องลง SD Card สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การตั้งค่าบล๊อคเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การตั้งค่า Email (Gmail) สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การ Update Location สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5