การติดตั้งโปรแกรมและไดร์เวอร์ Aircard Power Surf II (ZTE MF668A) บน Windows 10

 1. นำ Aircard Power Surf II เชื่อมต่อผ่านช่อง USB กับคอมพิวเตอร์
 2. รอสักครู่ ระบบ Windows 10 จะตรวจสอบ และแจ้งเตือนว่าพบ Drive ชื่อว่า TrueMove H ของ Aircard สำหรับติดตั้ง Driver และ App TrueMove H high-speed connection (ถ้าตั้งค่าปิดการตรวจสอบอัตโนมัติบน Windows จะไม่พบหน้าจอนี้)
 3. จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ This PC บนหน้าจอ Desktop
 4. จะปรากฏหน้าจอ This PC สังเกตกลางหน้าจอ จะพบ Drive ของ Air Card ชื่อ TrueMove H
 5. ดำเนินการ: คลิกขวาที่ Drive: TrueMove H จากนั้นเลือก Open in new window
 6. จะปรากฎหน้าจอ TrueMove H ขึ้นมา: คลิกขวาที่ Autorun (ที่ Type เป็น Application ขนาด 327KB) จากนั้นเลือก Run as administrator
 7. จะปรากฎหน้าจอ User Account Control กด Yes
 8. จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ TrueMove H high-speed connection Wizard สำหรับติดตั้ง App และ Driver ของ Aircard Power Surf II (ZTE MF668A) จากนั้นกด Next
 9. จะปรากฎให้ระบุตำแหน่งติดตั้ง App > ไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่ง > กด Next เพื่อดำเนินการต่อ
 10. จากนั้นระบบจะเริ่มดำเนินการติดตั้ง App
 11. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน ให้รอสักครู่
 12. เมื่อติดตั้งสมบูรณ์แล้ว จะปรากฎ InstallShield Wizard Complete > กด Finish เพื่อปิดหน้าจอ
 13. จะกลับมาหน้าจอ Desktop สังเกต:
  • จะมี Shortcut App TrueMove H high-speed connection ขึ้นมา
  • รอสักครู่ ระบบจะเปิด App TrueMove H high-speed connection ขึ้นมาให้อัตโนมัติ
  • ระหว่างการเปิด App จะปรากฎแจ้ง Initializing… UIMain.exe เพื่อเริ่มใช้งาน App TrueMove H high-speed connection (กรณีตั้งค่าปิดการแจ้งเตือน อาจจะไม่ปรากฏข้อความนี้)
 14. รอสักครู่ จะปรากฎ App TrueMove H high-speed connection ขึ้นมา
 15. ถ้าต้องการปิด App > กดรูปกากบาทสีแดง มุมบนขวามือ
 16. จะปรากฏหน้าจอยืนยันการปิด App > กด Yes เพื่อยืนยันการปิด > App จะปิดการใช้งาน
 17. ข้อควรทราบ: เนื่องจาก Windows 10 จะทำงานในระบบ 64bit แต่ App TrueMove H high-speed connection จะทำงานในระบบ 32bit ดังนั้น จึงอาจจะเกิดปัญหา App ค้าง หรือ Error ได้ กรณีเกิดปัญหา สามารถแก้ไขได้โดยการ กด เริ่มการทำงานใหม่ (Restart) คอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง แล้วทำการเริ่มใช้งาน App ใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก