การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5

วิธีที่ 1​

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ [Cellular data]
  3. สามารถเลือกเปิด - ปิด การใช้งานได้จากเมนูนี้ (เขียว = เปิดใช้งาน / เทา = ปิดใช้งาน)

วิธีที่ 2

  1. หน้าจอหลัก แตะเลื่อนหน้าจอจากด้านบนลงล่าง
  2. จากนั้นเลือกเมนู ตั้งค่าด่วน [Shortcuts]
  3. แตะเปิด การเชื่อมต่อข้อมูล [Mobile data]
  4. เมื่อเปิดการใช้งานแล้ว จะมีสัญลักษณ์การเชื่อมต่อ 4G /3G ขึ้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5 การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5 การ Update Location สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5 การปิด - เปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5 การเปิดใช้งาน VoWiFi (Native) สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5