ขณะรอการย้ายค่าย ลูกค้าสามารถใช้งานซิมเดิมได้หรือไม่

ระหว่างการโอนย้าย ลูกค้าสามารถใช้งานซิมเดิมได้ตามปกติ จนกว่าจะได้รับ SMS แจ้งวันโอนย้ายสำเร็จ เมื่อซิมเดิมใช้งานไม่ได้แล้ว 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายค่ายมีอะไรบ้าง มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเครือข่ายหรือไม่ ย้ายค่ายมีขั้นตอนอย่างไร โอนย้ายหมายเลขมา Truemove H ทำที่ไหนได้บ้าง ใช้เวลาในการย้ายค่ายนานเท่าไหร่