การเชื่อมต่อ True IoT Router WiFi ครั้งแรก

 1. นำ SIM ขนาดปกติ (Normal-SIM) ใส่ในช่องต่อ SIM (ด้านข้างซ้าย) ของ True IoT Router WiFi โดยหันด้าน SIM ตามรูป ดันให้สุด แล้ว SIM จะล็อค (ถ้าต้องการถอด SIM ออก, ให้กดที่ช่อง SIM แล้วตัว SIM จะดันออกมาเอง)
 2. นำหม้อแปลง (Adaptor) ในกล่องออกมา
 3. เสียบปลั๊ก แล้วนำอีกด้านเชื่อมต่อกับช่อง Power ของอุปกรณ์
 4. สลับสวิตซ์จาก OFF (ด้านล่าง) เป็น ON (ดันขึ้นข้างบน)
 5. ด้านหน้าอุปกรณ์จะปรากฎไฟสถานะ Power (ด้านซ้ายสุด) เป็นสีฟ้า = เปิดเครื่อง
 6. รอสักครู่ จะปรากฎไฟสีฟ้าที่ Wi-Fi = สถานะ Wi-Fi พร้อมแล้ว และไฟสีแดงที่ 3G/4G = เครือข่ายยังไม่พร้อม
 7. รอสักครู่ จะปรากฏไฟสีฟ้าที่ SIG = มีการเชื่อมต่อสัญญาณจาก SIM TRUE (เครือข่ายโทรศัพท์) *ไฟที่ 3G/4G จะหายไป*
 8. เมื่อพร้อมใช้งาน จะปรากฎไฟสีฟ้าที่ Power และ Wi-Fi และ SIG, ไฟสีฟ้าที่ 3G/4G จะปรากฏ (เป็นไฟกระพริบ) ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อรับ – ส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตจากสัญญาณโทรศัพท์เท่านั้น > ทดสอบใช้งาน
 9. ข้อมูลไฟแสดงสถานะของ LED (อ้างอิงจากคู่มือหน้า 2 – 3)
 10. ทดสอบกับ iPhone เลือกเมนู การตั้งค่า (Settings)
 11. เลือก Wi-Fi
 12. กลับไปที่ True IoT Router WiFi : สังเกตด้านล่างอุปกรณ์ จะพบสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้จำข้อมูลส่วนนี้
  • WLAN NAME (SSID) : ชื่อเครือข่าย = True_IoT_Router_WiFi_47776
  • WLAN KEY : รหัสผ่าน = 30247776 (หรือรหัส 8 ตัวสุดท้ายของเลข IMEI อุปกรณ์) *แต่ล่ะอุปกรณ์ข้อมูลจะไม่เหมือนกัน / ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูลค่าโรงงาน (ค่าเริ่มต้น)
 13. กลับมาที่ iPhone : เข้า Wi-Fi แล้ว จะปรากฎ Wi-Fi และปุ่มขวามือเป็นขาว (ปิด) ให้แตะปุ่มนี้
 14. จากนั้น ปุ่มจะเปลี่ยนสีเขียว (เปิด) และระบบจะค้นหาสัญญาณ => พบ True_IoT_Router-WiFi… (ชื่อตามที่ข้อ12.) => แตะที่ชื่อนี้
 15. จะปรากฏหน้าจอ ป้อนรหัสผ่าน (Enter Password)
 16. จากนั้นนำ Wlan Key มาใส่ > แตะที่ เข้าร่วม (Join)
 17. เมื่อเชื่อมแล้ว จะปรากฏเครื่องหมายถูกหน้าชื่อเครือข่าย และจะปรากฏรูปใบพัด (เชื่อมต่อ Wi-Fi) ด้านบน ขวามือชื่อเครือข่าย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก