การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) บน True SMART 4G GEN-C Series

 1. หน้าจอหลัก เลือก แอพทั้งหมด (All Apps)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เพิ่มเติม (More)
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Cellular networks)
 5. จากนั้นแตะปุ่มเมนู โหมด 4G LTE ที่ปรับปรุงแล้ว (Enhance 4G LTE Mode) เพื่อเปิดใช้งาน
 6. เมื่อเปิดแล้วปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียว และจะมีสัญลักษณ์ VoLTE แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ
 7. ขณะที่เครื่องจับสัญญาณ 4G  แล้วมีการโทรเข้า – โทรออก ระหว่างสนทนา จะมีสัญลักษณ์ HD แสดงขึ้นที่หน้าจอจนจบสาย
 8. เมื่อเข้ามาดูที่ ประวัติการโทร (Call History) > รายการโทรเข้า – โทรออก จะมีการแสดงเทคโนโลยีที่ใช้ในสายนั้นๆ ด้วย เช่น
  • VoLTE = โทรออก และรับสายผ่าน VoLTE
  • VoWiFi = โทรออก และรับสายผ่าน VoWiFi​
  • VoLTE VoWiFi = โทรออก และรับสายผ่าน VoLTE และ VoWiFi ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน และสลับใช้งาน

ข้อควรทราบ : ใช้งานได้เฉพาะผ่าน SIM1 เท่านั้น เนื่องจาก SIM1 จะรองรับ 4G แต่ SIM2 รองรับเฉพาะ 2G และจะต้องเปิดใช้งานข้อมูลมือถือ (Cellular data) ผ่าน SIM1 ด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก