การ Update Location สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo

  1. หน้าจอหลัก แตะไอคอน แอพฯ (App)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings) > เลือก เพิ่มเติม (More…)
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks) > เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
  4. ที่หน้าจอจะขึ้น กำลังค้นหา (Searching) รอสักครู่
  5. เมื่อค้นหาเรียบร้อยแล้ว จะมีชื่อเครือข่ายแสดงขึ้นมา
  6. แตะ เลือกโดยอัตโนมัติ (Choose automatically) เพื่อให้ระบบเลือกแบบอัตโนมัติให้
  7. ระบบจะลงทะเบียนเครือข่าย และแสดงข้อความ “ลงทะเบียนบนเครือข่ายแล้ว” (Registered on network)
  8. กลับหน้าจอหลักทดสอบการใช้งานอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก