การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True IoT Pocket WiFi Smart1

  1. นำอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi กับ True IoT Pocket WiFi Smart1 (ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน ตรวจสอบจากสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้หลังอุปกรณ์)
  2. เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว เปิดบราวเซอร์ เช่น IE หรือ Chrome จากนั้นพิมพ์ : 192.168.0.1 และกด Enter
  3. จะปรากฏ หน้า Login กรอกรหัสผ่าน (Password) = password จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login)
  4. จะเข้าหน้าสู่ หน้าการตั้งค่า (Configuration Page) ของ True IoT Pocket WiFi Smart1
  5. แถบเมนูด้านบน เลือก การตั้งค่า (Settings) > เมนูย่อยซ้ายมือ เลือก การตั้งค่าอุปกรณ์ (Device Settings) > รีเซ็ต (Reset)
  6. กดปุ่ม รีเซ็ต (Reset) > และจะมี pop up หน้าจอยืนยันการทำรายการ กด ใช่ (Yes) เพื่อยืนยัน
  7.  เมื่อระบบดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอจะปรากฏข้อความ เสร็จสมบูรณ์ (Success)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location บน True IoT Pocket WiFi Smart1 การตั้งค่ารหัส PIN ของซิมการ์ด ผ่านหน้าการตั้งค่าของ True IoT Pocket WiFi Smart1 การเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน เพื่อเชื่อมต่อ True IoT Pocket WiFi Smart1 การตั้งค่า Wi-Fi 2.4GHz หรือ 5.0GHz สำหรับ True IoT Pocket WiFi Smart1 ข้อมูลต่างๆ ในหน้าแรก (Home) ของการตั้งค่า True IoT Pocket WiFi Smart1