การลบ VPN บนระบบ Android ของ Samsung รุ่นต่างๆ สำหรับการใช้งานโรมมิ่งข้อมูล

  1. การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ Samsung Galaxy ทุกรุ่นที่ใช้งาน Android 7 (หรือต่ำกว่า) วิธีการนี้สำหรับแก้ไขปัญหากรณีผู้ใช้งานใช้งานอยู่ต่างประเทศแล้วไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากตัวเครื่องมีการติดตั้งค่า VPN ของประเทศนั้นๆ เอาไว้บนตัวเครื่อง โดยที่ไม่รู้ตัว กรณีที่ใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นที่ใช้งาน Android 7 > แนะนำให้หาชื่อเมนู VPN ในการตั้งค่า (Settings) > เพิ่มเติม (More) แล้วดำเนินการตามข้อมูลด้านล่างตั้งแต่ข้อ 5 เป็นต้นไป
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะ การเชื่อมต่อ (Connections)
  4. แตะ การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม (More connection settings)
  5. แตะ VPN
  6. จะพบชื่อ VPN แตะ สัญลักษณ์ฟันเฟือง ข้างหลังชื่อ VPN ที่ต้องการ
  7. แตะ ลบ (DELETE)
  8. จากนั้นทำการ ปิด - เปิดเครื่อง 1 ครั้ง และทดสอบใช้งานอินเตอร์เน็ต

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก