การตั้งค่า APN สำหรับ TRUE BEYOND 4G

 1. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก เพิ่มเติม...[More…]
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Mobile networks]
 4. เลือก ชื่อแอคเซสพอยท์ [Access Point Names]
 5. กด เมนู [Menu] จากนั้นเลือก APN ใหม่ [New APN] และใส่ค่าดังนี้
 6. TRUE-H INTERNET
  • ชื่อ [Name]: TRUE-H INTERNET
  • APN: internet
  • พร็อกซี่ [Proxy]: Not set
  • พอร์ต [Port]: Not set
  • ชื่อผู้ใช้ [Username]: true
  • รหัสผ่าน [Password]: true
  • เซิร์ฟเวอร์ [Server]: Not set
  • MMSC: Not set
  • MMS พร็อกซี [MMS proxy]: Not set
  • พอร์ต MMS [MMS port]: Not set
  • MCC: 520
  • MNC: 00
  • ประเภทการรับรอง [Authentication type]: Not set
  • ประเภท APN [APN type]: default,hipri
  • โปรโตคอล APN [APN protocol]: IPv4
  • โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN [APN roaming protocol]: IPv4
  • การติดต่อ [Bearer]: ไม่ระบุ [Unspecified]
 7. TRUE-H MMS
  • ชื่อ [Name]: TRUE-H MMS
  • APN: hmms
  • พร็อกซี่ [Proxy]: Not set
  • พอร์ต [Port]: Not set
  • ชื่อผู้ใช้ [Username]: true
  • รหัสผ่าน [Password]: true
  • เซิร์ฟเวอร์ [Server]: Not set
  • MMSC: http://mms.trueh.com:8002/
  • MMS พร็อกซี [MMS proxy]: 010.004.007.039
  • พอร์ต MMS [MMS port]: 8080
  • MCC: 520
  • MNC: 00
  • ประเภทการรับรอง [Authentication type]: Not set
  • ชนิด APN [APN type]: mms
  • โปรโตคอล APN [APN protocol]: IPv4
  • โปรโตคอลการโรมมิ่ง APN [APN roaming protocol]: IPv4
  • การติดต่อ [Bearer]: ไม่ระบุ [Unspecified]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก