การเปิด - ปิด Data บน Samsung Galaxy J7 Pro

  1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
  4. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
  5. เมนู ข้อมูลเมือถือ (Mobile data) > สามารถเปิด – ปิด Data ได้จากเมนูนี้
  6. กรณีที่ ปิดข้อมูลมือถือ > ปุ่มเมนูจะเป็นสีเทา และลูกศรขึ้น – ลง (สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ) จะหายไป
  7. การเปิด – ปิด ผ่านช่องทางลัด : ที่หน้าจอโทรศัพท์ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลงมา จะปรากฎหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center)
  8. แตะ สัญลักษณ์ลูกศรขึ้น – ลง (ข้อมูลมือถือ (Mobile data)) เพื่อเปิด – ปิด Data ได้จากเมนูนี้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก