การเปิดใช้งานโทรผ่าน Wi-Fi (VoWiFi) บน Samsung Galaxy S9+

  1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน
  2. ​เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
  4. เลือก การโทร Wi-Fi (Wi-Fi calling)
  5. ในหน้า การโทร Wi-Fi (Wi-Fi calling) แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิดใช้งาน โดยเมื่อเปิดแล้วปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียว จากนั้นจะมีตัวเลือกการใช้งานแสดงขึ้นมา
    • ต้องการ Wi-Fi (Wi-Fi preferred) หมายถึง ถ้าตัวเครื่องพบทั้งสัญญาณเครือข่ายมือถือ และมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้ เวลาโทรออก – รับสาย จะใช้การโทร Wi-Fi (Wi-Fi calling) เป็นหลัก
    • ต้องการเครือข่ายมือถือ (Mobile network preferred) หมายถึง ถ้าตัวเครื่องพบทั้งเครือข่ายมือถือ และมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้ เวลาโทรออก – รับสาย จะใช้การโทรผ่านเครือข่ายมือถือ (Mobile network) เป็นหลัก โดยถ้าไม่มีเครือข่ายมือถือ จึงจะสลับไปใช้การโทรผ่าน Wi-Fi แทน (ค่ามาตรฐาน)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก