การเลือกโหมดเครือข่าย บน Samsung Galaxy S9+

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. เลือก โหมดเครือข่าย (Network mode)
 6. จะปรากฏตัวเลือกเครือข่าย ดังนี้
  • LTE/3G/2G (เชื่อมต่ออัตโนมัติ : auto connect) = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ
  • 3G/2G (เชื่อมต่อัตโนมัติ : auto connect) = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
  • 3G เท่านั้น (3G Only) = เลือกใช้ 3G (WCDMA) เท่านั้น
  • เฉพาะ 2G (2G Only) = เลือกใช้ 2G (GSM) เท่านั้น
 7. ​เมื่อเลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการแล้ว ที่มุมบนขวามือ สัญลักษณ์เครือข่ายมือถือจะเปลี่ยนตามโหมดเครือข่ายที่เลือกใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก