การ Update Location สำหรับ Samsung Galaxy S9+

 1. ​หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
 5. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
 6. เลือก ค้นหาเครือข่าย (Search networks)
 7. จากนั้นที่หน้าจอจะปรากฏ pop up ตัวเลือกเครือข่าย แตะ ตกลง (OK) เพื่อดำเนินการต่อ
 8. เครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณเครือข่าย ใช้เวลาสักครู่
 9. เมื่อหยุดค้นหาแล้ว จะมีรายชื่อเครือข่ายแสดงที่ค้นพบแสดงขึ้นมา (ตัวอย่างในคู่มือนี้ ใช้ซิมทรูมูฟ เอช) > เลือกเครือข่ายอื่น เช่น AIS
 10. ที่หน้าจอจะปรากฏ pop up หยุดเชื่อมต่อเครือข่าย แตะ ตกลง (OK)
 11. รอระบบลงทะเบียนกับเครือข่ายสักครู่
 12. จากนั้นที่เครื่องจะแสดงข้อความ Error “SIM การ์ดของคุณไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้” (Your sim card does not allow a connection to this network.) เนื่องจากเป็นการเลือกใช้งานไม่ตรงกับซิมการ์ดที่ใส่อยู่นั่นเอง
 13. หลังจากข้อความ Error หายไป ให้เลือก เลือกโดยอัตโนมัติ (Select automatically)
 14. ระบบะจะค้นหาสัญญาณใหม่แบบเลือกเครือข่ายให้อัตโนมัติ รอสักครู่
 15. เมื่อเลือกเครือข่ายและพร้อมใช้งานแล้ว จะปรากฎข้อความ “ลงทะเบียนเครือข่ายแล้ว” (Register on network) เท่ากับ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก