การเลือกโหมดเครือข่าย บน motorola moto g6 PLUS

  1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App) เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > เครือข่ายมือถือ (Mobile network)
  3. เลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type) จะปรากฏตัวเลือกดังนี้
    • 4G (แนะนำ) / 4G (recommended) = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงตาม 4G > 3G > 2G (GSM)
    • 3G = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
    • 2G = เลือกใช้ 2G (GSM)
  4. ​เมื่อเลือกโหมดเครือข่ายที่ต้องการแล้ว ที่มุมบนขวามือสัญลักษณ์เครือข่ายมือถือ จะเปลี่ยนตามโหมดเครือข่ายที่เลือกใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ motorola moto g6 PLUS การใช้งาน Wi-Fi บน motorola moto g6 PLUS การเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย บน motorola moto g6 PLUS การตั้งค่า motorola moto g6 PLUS เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน motorola moto g6 PLUS