การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน Vivo V9

วิธีที่ 1 ผ่านแผงควบคุม (Control Center)

  1. หน้าจอหลัก ใช้นิ้วแตะด้านล่างค้างไว้ แล้วลากขึ้นมาด้านบน
  2. จะปรากฏหน้าจอแผงควบคุม (Control Center)  และจะพบสัญลักษณ์ต่างๆ แตะหน้าจอด้านล่างค้างเอาไว้ แล้วลากไปทางซ้าย เพื่อดูสัญลักษณ์เพิ่มเติม
  3. จะพบสัญลักษณ์โหมดใช้งาน3บนเครื่องบิน (Airplane mode) : รูปเครื่องบินเป็นสีดำ แตะสัญลักษณ์นี้เพื่อเปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode)
  4. จากนั้นสัญลักษณ์โหมดใช้งานบนเครื่องบิน จะเป็นสีขาว มุมบนซ้ายมือ จะปรากฏสัญลักษณ์เครื่องบิน = เปิดใช้งานโหมดใช้งานบนเครื่องบินแล้ว

วิธีที่ 2 ​ผ่านเมนูการตั้งค่า (Settings)

  1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
  2. เมนูแรกจะพบโหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode) สถานะเป็นปิด (ปุ่มสีขาว) > แตะปุ่มขวามือเพื่อเปิด
  3. จากนั้น ปุ่มเป็นสีฟ้า (เปิดใช้งาน) มุมบนซ้ายมือจะปรากฎสัญลักษ์เครื่องบิน = เปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode) เรียบร้อยแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก