การเปิด - ปิด Data บน Vivo V9

​วิธีที่ 1 ผ่านแผงควบคุม (Control Center)

  1. หน้าจอหลัก ใช้นิ้วแตะหน้าจอด้านล่าง แล้วลากขึ้นบน
  2. จะพบแผงควบคุม สังเกต สัญลักษณ์เครือข่ายข้อมูล (Data network) เป็นรูปวงกลมสีขาว > ถ้าต้องการปิดการใช้งาน ให้แตะที่รูปวงกลมนี้
  3. จากนั้นรูปวงกลมจะเป็นสีเทา เท่านี้ก็ปิดการใช้งาน ข้อมูลมือถือ (Mobile data) แล้ว

วิธีที่ 2 ผ่านเมนูการตั้งค่า (Settings)

  1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
  2. แตะ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network)
  3. จะพบ เครือข่ายข้อมูล (Data network) สังเกตขวามือจะปรากฏปุ่มสีฟ้า = เปิด, ถ้าต้องการปิดใช้งาน แตะปุ่มสีฟ้า
  4. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเทา = ปิดใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก