การเปิด - ปิด Data roaming บน Vivo V9

  1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
  2. แตะ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network)
  3. จะปรากฏหน้าจอเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network) สังเกต โรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) = สถานะเป็นปิด แตะปุ่มนี้เพื่อเปิดข้อมูลมือถือ
  4. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน แตะ ทำต่อ (Continue) เพื่อยืนยัน
  5. จากนั้นเมนู โรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) สถานะ = เปิดใช้งานแล้ว (ปุ่มจะเป็นสีฟ้า)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก