การใช้งาน Wi-Fi บน Vivo V9

 1. การเปิด Wi-Fi : หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ Wi-Fi
 3. ในหน้า Wi-Fi แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิด Wi-Fi
 4. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีฟ้า และจะปรากฏรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi แสดงขึ้นมา
 5. แตะชื่อ Wi-Fi ทีต้องการเชื่อมต่อ ตัวอย่างคู่มือเลือก .@ TRUEWIFI
 6. ระบบจะทำการเชื่อมต่อ และปรากฎสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ .@ TRUEWIFI
 7. รอสักครู่ ระบบจะเปิด Web Browser ขึ้นมา  และปรากฏหน้า Landing Page สำหรับลงชื่อใช้งาน กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password) จากนั้นแตะ เข้าสู่ระบบ (LOGIN)
 8. หากชื่อผู้ใช้และรหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอ เข้าสู่ระบบสำเร็จ (Login Success) : พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดแพ็กเกจขึ้นมา
 9. ทดสอบเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น เข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ หากใช้งานได้ ระบบจะแสดงหน้าเพจนั้นๆ ขึ้นมา
 10. การลบเครือข่าย : ที่หน้าจอ Wi-Fi ขณะเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi > แตะรูปเครื่องหมายมากกว่า ด้านขวามือของรายชื่อเครือข่ายนั้นๆ
 11. จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดของ Wi-Fi > แตะ ลืมเครือข่าย (Forget network) เพื่อลืมค่าการเชื่อมต่อ
 12. เมื่อดำเนินการแล้ว ชื่อเครือข่ายนั้นจะหายไปจากประวัติการเชื่อมต่อ โดยถ้าต้องการเชื่อมต่อใหม่ ต้องใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
 13. การปิด Wi-Fi : ที่หน้าจอ Wi-Fi แตะปุ่มเมนูเพื่อปิด โดยเมื่อปิดการใช้งานแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเทา
 14. การเปิด - ปิด Wi-Fi ผ่านแผงควบคุม : หน้าจอหลัก ใช้นิ้วแตะด้านล่างหน้าจอแล้วลากขึ้นด้านบน จะปรากฎหน้าจอแผงควบคุม (Control Center) แตะที่สัญลักษณ์ Wi-Fi เพื่อเปิด – ปิด ได้จากเมนูนี้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) บน Vivo V9 การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ Vivo V9 การ Update Location บน Vivo V9 การเลือกโหมดเครือข่าย บน Vivo V9 การตั้งค่า Vivo V9 เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi