การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ Vivo V9

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ การตั้งค่าเพิ่มเติม (More settings)
 3. แตะ เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)
 4. จะปรากฏข้อมูล
  • รุ่น (Model) : ชื่อเลขรหัสรุ่นของตัวเครื่อง vivo 1723 = VIVO V9
  • IMEI1 = ข้อมูล IMEI สำหรับ SIM 1
  • IMEI2 ซึ่งเป็นข้อมูลของ IMEI2 (แต่ตามปกติจะดูข้อมูล IMEI1 เป็นหลัก)
  • เวอร์ชั่น Android (Android version) : 8.1.0 
  • Vivo ROM = Funtouch OS_4.0
  • เวอร์ชั่นซอฟแวร์ (Software version)
  • เวอร์ชั่นเบสแบนด์ (Baseband version)
  • เวอร์ชั่นเคอร์เนล (Kernel version)
  • ที่อยู่ IP (IP address)
  • Wi-Fi ที่อยู่ของ MAC (Wi-Fi MAC address)
  • ที่อยู่บลูทูธ (Bluetooth address)
  • สำหรับหมายเลขซีเรียล (Serial Number)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก